Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Finnsweet konserni
Veckjärventie 1
06150 Porvoo
puh: 019-5232294
[email protected]

2. Rekisteristä vastaava

Tamara Liimatainen, 040 822 5441
[email protected]

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Asiakkaista ja asiakasyritysten yhteyshenkilöistä pidetään rekisteriä asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää Finnsweet konsernin ja asiakkaan väliseen markkinointiin ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tai palautetta antavien henkilöiden henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta. Rekisteri voi sisältää henkilöistä seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Matkapuhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Osoitetiedot
  • Henkilöturvatunnus, vain laskutusasiakkailta
  • Tehtävä tai asema yrityksessä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen ja palautteen antamisen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävän työn aikana. Pääasiallinen tietolähde on asiakkaan ilmoittamat tiedot. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää väestörekisteristä, sekä muista kolmannen osapuolen rekisteristä ja henkilön suostumuksella.

7. Tietojen luovutus

Tietoja siirretään säännönmukaisesti Finnsweet konsernin tietojärjestelmiin, jos asiakas- ja sopimussuhde on syntynyt. Sopimussuhteen oikeuksien ja velvoitteiden täyttämisen tai viranomaisvaatimusten vuoksi tietoja voidaan luovuttaa myös Finnsweet konsernin sopimuskumppaneille.

Tietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön rajoissa.
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytysaika

Henkilön tietoja säilytetään asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavan ajan, tilastollisen materiaalin keräämisen ajan, sekä lain vaatiman ajan. Tämän ajan jälkeen tiedot anonymisoidaan.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.
Henkilön tietoja säilytetään asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavan ajan, tilastollisen materiaalin keräämisen ajan, sekä sopimussuhteissa lain vaatiman ajan.

10. Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 28 §:n mukainen oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa ja 29 §:n mukainen oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Tarkastus- ja korjauspyynnöt esitetään rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle kirjallisena.

Lista Finnsweet konsernin alikäsittelijöistä, jotka voivat käsitellä asiakkaan henkilötietoja:

Lemonsoft Oy 2017863-1, Vaasanpuistikko 20 A, Vaasa,
tarjoaa pilvipohjaisia toiminnanohjausjärjestelmäpalveluja

Crassman Oy, 1045259-06, Merimiehenkatu 36 D 410, Helsinki
tarjoaa pilvipohjaisia verkkopalveluita

Gallant Oy, 0153648-0, useita toimipisteitä,
tarjoaa taloushallinnon palveluita

SMS Testing Oy, 0889498-5, Mestarintie 21, Porvoo,
tarjoaa IT-palveluita

Yhteystiedot

Finnsweet Oy
Veckjärventie 1
06150 Porvoo

Kartta ja ajo-ohjeet

Puh. 019 523 2294
Fax. 019 523 2295

[email protected]

Ota yhteyttä